Μυοκτονίες

 

Μοίρας Νικόλαος
Μελέτη, Κατασκευή & Συντήρηση Κήπων | Μύκονος


 

Κύριος στόχος της Μυοκτονίας είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο. Για την επιτυχή καταπολέμησή τους είναι απαραίτητη η γνώση της βιολογίας τους, η γνώση του τρόπου εφαρμογής των μέσων καταπολέμησης και η μελέτη και κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών του χώρου που έχει προσβληθεί από τρωκτικά.

Σε κάθε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Τρωκτικών το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η Πρόληψη και η Αποτροπή εγκατάστασής τους στους χώρους που θέλουμε να εξυγιάνουμε.

Για τον Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Μυοκτονίας η εταιρεία μας εφαρμόζει τα παρακάτω απαραίτητα βήματα:

  • Έλεγχος του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων (χωράφια, αστική περιοχή, αποχετευτικά δίκτυα, κ.α.)
  • Έλεγχος της υποδομής και των εγκαταστάσεων για τυχόν κτηριακές ελλείψεις (τρύπες, καλώδια που εισέρχονται στο κτήριο, σχισμές, ανοίγματα κάτω από πόρτες, ανοιχτές αποχετεύσεις, κλαδιά δέντρων που ακουμπούν στο κτήριο κ.α.)
  • Προσδιορισμός και Υπόδειξη προς τους πελάτες, των πιθανών «τρωτών σημείων» στις εγκαταστάσεις που αποτελούν σημεία εισόδου των τρωκτικών στους εσωτερικούς χώρους
  • Εντοπισμός πιθανών πηγών από τις οποίες προμηθεύονται τα τρωκτικά την τροφή τους
  • Έρευνα για παρουσία ή ίχνη τρωκτικών. Ερευνάται αν υπάρχουν πατημασιές, ούρα, τρίχες, κόπρανα, δαγκωματιές σε διάφορα υλικά, κ.α.
  • Προσδιορισμός του είδος του τρωκτικού, των σημείων που βρίσκονται οι φωλιές, οι πιθανές διαδρομές που ακολουθούν και γίνεται εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού τους.
  • Στην συνέχεια σχεδιάζεται μια Ζώνη ασφαλείας με την τοποθέτηση των κατάλληλων δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία εξωτερικά, περιμετρικά του κτηρίου και της περίφραξης του χώρου, και εσωτερικά με την χρήση παγίδων σύλληψης με κόλλα.

Τέλος αποτυπώνεται σε σχέδιο κάτοψης οι ζώνες ασφαλείας των δολωματικών σταθμών και διεξάγονται τακτικές επισκέψεις ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων.