Απολυμάνσεις

 

Μοίρας Νικόλαος
Μελέτη, Κατασκευή & Συντήρηση Κήπων | Μύκονος


 

Η Απολύμανση πολύ συχνά συγχέεται με την Απεντόμωση και την Αποστείρωση. Ωστόσο πρόκειται για διαφορετικές εφαρμογές, οι οποίες πραγματοποιούνται, είτε ξεχωριστά η κάθε μια, είτε συμπληρωματικά, εάν και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Η Απολύμανση αναφέρεται στην απομάκρυνση, αδρανοποίηση ή καταστροφή επιβλαβών παθογόνων μικροοργανισμών από χώρους, επιφάνειες ή αντικείμενα με την χρήση Φυσικών, Χημικών ή άλλων μέσων. Διαφέρει από την Αποστείρωση διότι καθιστά ένα χώρο, μια επιφάνεια ή αντικείμενο, κατά ένα μεγάλο μέρος - και όχι πλήρως - ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες. Ενώ η Απεντόμωση αφορά τον έλεγχο, την απώθηση και την καταπολέμηση των εντόμων ή των παρασίτων από ένα χώρο. 

Στόχος της Απολύμανσης (Μικροβιοκτονία) είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου, μιας επιφάνειας, ενός αντικειμένου σε αποδεκτά επίπεδα. Με την Απολύμανση επιτυγχάνουμε δραστική μείωση των νοσογόνων ή παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μικρόβια, μύκητες, κ.α.) οι οποίοι μολύνουν επιφάνειες και εξοπλισμό και απειλούν την υγεία του ανθρώπου.

Η υγιεινή των επιφανειών είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου μόλυνσης και πρέπει να πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις προκειμένου να προστατεύει ανθρώπους, υλικά και προϊόντα καθώς οι μικροοργανισμοί επιβιώνουν για αρκετούς μήνες. 

Η Απολύμανση είναι απαραίτητη για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και την μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο σε χώρους αυξημένης συνάθροισης όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μέσα μεταφοράς, κ.α. όσο και σε χώρους εστίασης, χώρους παραγωγής / επεξεργασίας / τυποποίησης τροφίμων, κ.α. 

Η Απολύμανση πραγματοποιείται, αφού πρώτα έχει προηγηθεί σχολαστική καθαριότητα, με την χρήση ψεκαστικών μέσων (ψεκαστήρων ή εκνεφωτών) για την καλύτερη εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου.